FÖRENINGSMÖTE 10 maj DELTAGARE 46 st
Föregående möte Till utställningsskåp
Göran Bratt och Magnus Palm får var sin blombukett som tack.
Art Nouveau/Jugenttiden 1890-1920.
Magnus Palm och Göran Bratt har nyligen haft release på sin bok “Utflykter i Art Nouveau” och berättade om bokens tillblivelse och många intressanta detaljer ur boken. Läkaren och forskaren Göran Bratt kopplade gärna av med naturstudier. Det ledde så småningom fram till hans intresse för naturuttrycken i art nouveau-stilens glas och keramik. Lyckligtvis kom vänskapen med Magnus Palm att påskynda tanken att dokumentera den stora samlingen av art nouveauföremål. Vi fick ett mycket intressant föredrag av en kunnig samlare.
Medlemmarnas bidrag till Art Nouveau-kvällen ställdes ut i skåpen.
Speciellt är vaser med växtmotiv intressanta och Göran brukar inte ge sig förrän motivet är artbestämt.
Rörstrands servis “Göta”
Vas med överfångsteknik av Émile Gallé
Fler bilder ur Göran Bratts samling
FÖRENINGSMÖTE 10 maj DELTAGARE 46 st
 Föregående möte Till utställningsskåp
Göran Bratt och Magnus Palm får var sin blombukett som tack.
Art Nouveau/Jugenttiden 1890-1920.
Magnus Palm och Göran Bratt har nyligen haft release på sin bok “Utflykter i Art Nouveau” och berättade om bokens tillblivelse och många intressanta detaljer ur boken. Läkaren och forskaren Göran Bratt kopplade gärna av med naturstudier. Det ledde så småningom fram till hans intresse för naturuttrycken i art nouveau-stilens glas och keramik. Lyckligtvis kom vänskapen med Magnus Palm att påskynda tanken att dokumentera den stora samlingen av art nouveauföremål. Vi fick ett mycket intressant föredrag av en kunnig samlare.
Medlemmarnas bidrag till Art Nouveau-kvällen ställdes ut i skåpen.
Speciellt är vaser med växtmotiv intressanta och Göran brukar inte ge sig förrän motivet är artbestämt.
Rörstrands servis “Göta”
Vas med överfångsteknik av Émile Gallé
Fler bilder ur Göran Bratts samling