Välkommen som medlem i föreningen Upsala-Ekebysällskapet. Föreningen har nu ca 170 medlemmar.
PRIS: 150 kr

Ordinarie medlem: 250 kr per år, Du får kallelse till alla våra träffar, våra protokoll och UE-Bladet 1 gång/år.
Ordinarie medlem till och med att man fyllt 25 år: 150 kr per år, Du får kallelse till alla våra träffar, våra protokoll och UE-Bladet 1 gång/år.
Familjemedlem: 125 kr per år, Kan övriga familjen vara, det måste alltid finnas en ordinarie.
Stödmedlem: 125 kr per år, Ingen kallelse utgår. Betyder att du får UE-bladet samt stöder föreningen ekonomiskt.
Ordinarie medlem
Betala avgiften på plusgirokonto 645 20 92-7. Glöm ej att uppge namn, postadress, telefonnummer och mailadress! Kontaktperson:  Siv-Britt Ernbrandt telefon: 070-8563866        siv-britt@upsala-ekebysallskapet.se  
Ungdoms medlem
Familje medlem
Stöd medlem
Välkommen som medlem i föreningen Upsala-Ekebysällskapet. Föreningen har nu ca 170 medlemmar.
PRIS: 150 kr
Ordinarie medlem: 250 kr per år, Du får kallelse till alla våra träffar, våra protokoll och UE- Bladet 1 gång/år.
Ordinarie medlem till och med att man fyllt 25 år: 150 kr per år, Du får kallelse till alla våra träffar, våra protokoll och UE-Bladet 1 gång/år. 
Familjemedlem: 125 kr per år, Kan övriga familjen vara, det måste alltid finnas en ordinarie.
Stödmedlem: 125 kr per år, Ingen kallelse utgår. Betyder att du får UE-bladet samt stöder föreningen ekonomiskt.
Ordinarie medlem
Ungdoms medlem
Familje- medlem
Stöd- medlem
Betala avgiften på plusgirokonto 645 20 92-7. Glöm ej att uppge namn, postadress, telefonnummer och mailadress! Kontaktperson:  Siv-Britt Ernbrandt telefon: 070-8563866        siv-britt@upsala-ekebysallskapet.se  
Välkommen som medlem i föreningen Upsala-Ekebysällskapet. Föreningen har nu ca 170 medlemmar.
Ordinarie medlem
Ungdoms medlem
Familje- medlem
Stöd- medlem
Ordinarie medlem: 250 kr per år, Du får kallelse till alla våra träffar, våra protokoll och UE-Bladet 1 gång/år.
Ordinarie medlem till och med att man fyllt 25 år: 150 kr per år, Du får kallelse till alla våra träffar, våra protokoll och UE-Bladet 1 gång/år.  
Familjemedlem: 125 kr per år, Kan övriga familjen vara, det måste alltid finnas en ordinarie.
Stödmedlem: 125 kr per år, Ingen kallelse utgår. Betyder att du får UE- bladet samt stöder föreningen ekonomiskt.
Betala avgiften på plusgirokonto 645 20 92-7. Glöm ej att uppge namn, postadress, telefonnummer och mailadress! Kontaktperson:  Siv-Britt Ernbrandt telefon: 070-8563866    siv-britt@upsala-ekebysallskapet.se