BILDER FRÅN TIDIGARE

STUDIERESOR

ADRESS TILL MÖTESLOKALEN: Salagatan 16 A i f d Nymans verkstäder där Uppsala Industriminnesförening håller till (korsningen Salagatan - S:t Olofsgatan, med ingång från S:t Olofsgatan)
Bilder Bilder Nästa föreningsmöte -   Digitalt föreningsmöte i januari-   Program  enligt senare besked-  Monica Atterberg-Göranssons föredrag på konstmuseet framflyttat
FÖRENINGSMÖTET den 25 november 2020
För första gången provade vi ett digitalt möte. ”Sven Erik Skawonius, min pappa”, förinspelad intervju med Betty Skawonius (visad på Uppsala Konstmuseum 2020-10-06)
TITTA IN I VÅRT  ARKIV TIDIGARE AKTIVITETER
25-års jubileum
Bilder
Bilder
Högtidligt firande av föreningens 25-åriga tillvaro.
UE-bladet kan köpas av icke medlemmar under flik “torget”
Studieresan 4 maj 2019 Vi besökte offentlig konst i Uppsala samt Kvarnbergs fajansfabrik i Fiby
Bilder Bilder Bilder
Bilder
Kulturnatten 14 september 2019

Keramikutställning “Upsala-Ekebykeramik i gula glasyrer”.

Utställningsdesigner var även detta år Barbro Råsbrant som återigen exponerade

UE-keramiken på ett tilltalande sätt. Detta tack vare medlemmarnas generösa

utlåning av föremål. Drygt 700 personer letade sig ner till Café Alma.

Bilder Utställningsbilder Bilder Försäljningbord
K
Kalender 2021 med Oldfors-keramik
Köp vår praktiska tyg kasse

BILDER FRÅN TIDIGARE STUDIERESOR

ADRESS TILL MÖTESLOKALEN: Salagatan 16 A i f d Nymans verkstäder där Uppsala Industriminnesförening håller till (korsningen Salagatan - S:t Olofsgatan, med ingång från S:t Olofsgatan)
Bilder Bilder TITTA IN I VÅRT ARKIVTIDIGARE AKTIVITETER
25-års jubileum
Bilder Bilder
Högtidligt firande av föreningens 25-åriga tillvaro.
UE-bladet kan köpas av icke medlemmar under flik “torget”
Studieresan 27 maj 2018 Vi besökte Ulf Johanssons Ekebysamling i Linköping
Bilder Bilder
Studieresan 4 maj 2019 Vi besökte offentlig konst i Uppsala samt Kvarnbergs fajansfabrik i Fiby
Bilder Bilder
Kulturnatten 14 september 2019

Keramikutställning “Upsala-Ekebykeramik i gula glasyrer”.

Utställningsdesigner var även detta år Barbro Råsbrant som återigen exponerade

UE-keramiken på ett tilltalande sätt. Detta tack vare medlemmarnas generösa

utlåning av föremål. Drygt 700 personer letade sig ner till Café Alma.

Bilder Utställningsbilder Bilder Försäljningbord  Nästa föreningsmöte -   Digitalt föreningsmöte i januari-   Program  enligt senare besked -  Monica Atterberg-Göranssons föredrag på konstmuseet framflyttat
K
Kalender 2021 med Oldfors-keramik
FÖRENINGSMÖTET den 25 november 2020
För första gången provade vi ett digitalt möte. ”Sven Erik Skawonius, min pappa”, förinspelad intervju med Betty Skawonius (visad på Uppsala Konstmuseum 2020-10-06)
Bilder