BILDER FRÅN TIDIGARE

STUDIERESOR

ADRESS TILL MÖTESLOKALEN: Salagatan 16 A i f d Nymans verkstäder där Uppsala Industriminnesförening håller till  (korsningen Salagatan - S:t Olofsgatan, med ingång från S:t Olofsgatan)
Bilder Bilder Föreningsmöte   25 april 2019 - ”Min uppväxt i Ekeby”, Lars-Inge Larsson berättar om sin uppväxttid och    sitt arbete på fabriken-  Kaffestund  I utställningsskåpen placerar vi  UE-keramik i 30-talsgrönt, de grönsvarta med kopparoxidglasyr .
FÖRENINGSMÖTET den 20 mars 2019
Hyonsun Rhees dotter Malin Lindgren berättade och visade bilder.
TITTA IN I VÅRT ARKIV TIDIGARE AKTIVITETER
25-års jubileum
Bilder Bilder
Högtidligt firande av föreningens 25-åriga tillvaro.
UE-bladet kan köpas av icke medlemmar under flik “torget”
Studieresa 27 maj 2018 Vi besökte Ulf Johanssons Ekebysamling i Linköping
Bilder Bilder
Kulturnatten 8 september 2018

Vi återvände till ett nyrestaurerat Café Alma.

Keramikutställning  “Upsala-Ekebykeramik brunbränt” samt

em miniutställning med Taisto Kaasinen som fyller 100 år i år.

Christian Berne visade föremål ur 1918 års priskurant till

100-års minne av Ingmar Bergman.

KULTURNÄTTER Bilder Studieresa i Uppsalas närområde 4 maj

BILDER FRÅN TIDIGARE STUDIERESOR

ADRESS TILL MÖTESLOKALEN: Salagatan 16 A i f d Nymans verkstäder där Uppsala Industriminnesförening håller till  (korsningen Salagatan - S:t Olofsgatan, med ingång från S:t Olofsgatan)
Bilder Bilder TITTA IN I VÅRT ARKIVTIDIGARE AKTIVITETER
Studieresa 20 maj 2017
Årets utflykt gick till Thielska Galleriet och den pågående Rörstrandsutställningen. www.thielskagalleriet.se
Bilder Bilder
25-års jubileum
Bilder Bilder
Högtidligt firande av föreningens 25-åriga tillvaro.
UE-bladet kan köpas av icke medlemmar under flik “torget”
Studieresa 27 maj 2018 Vi besökte Ulf Johanssons Ekebysamling i Linköping
Bilder Bilder
Kulturnatten 8 september 2018

Vi återvände till ett nyrestaurerat Café Alma.

Keramikutställning  “Upsala-Ekebykeramik brunbränt” samt

em miniutställning med Taisto Kaasinen som fyller 100 år i år.

Christian Berne visade föremål ur 1918 års priskurant till

100-års minne av Ingmar Bergman.

KULTURNÄTTER Föreningsmöte   25 april 2019 - ”Min uppväxt i Ekeby”, Lars-Inge Larsson berättar om sin uppväxttid och    sitt arbete på fabriken-  Kaffestund  I utställningsskåpen placerar vi  UE-keramik i 30-talsgrönt, de grönsvarta med kopparoxidglasyr .
FÖRENINGSMÖTET den 20 mars 2019
Hyonsun Rhees dotter Malin Lindgren berättade och visade bilder.
Bilder Studieresa i Uppsalas närområde 4 maj