BILDER FRÅN TIDIGARE

STUDIERESOR

ADRESS TILL MÖTESLOKALEN: Salagatan 16 A i f d Nymans verkstäder där Uppsala Industriminnesförening håller till  (korsningen Salagatan - S:t Olofsgatan, med ingång från S:t Olofsgatan)
Bilder Bilder Föreningsmöte   28 augusti 2019 Sommarens fynd-  Kaffestund-  UE-quiz   I utställningsskåpen placerar vi föremål med blommor på
FÖRENINGSMÖTET den 25 april 2019
”Min uppväxt i Ekeby”, Lars-Inge Larsson berättade om sin uppväxttid i brukets närhet och sitt arbete på fabriken
TITTA IN I VÅRT ARKIV TIDIGARE AKTIVITETER
25-års jubileum
Bilder
Högtidligt firande av föreningens 25-åriga tillvaro.
UE-bladet kan köpas av icke medlemmar under flik “torget”
Studieresan 4 maj 2019 Vi besökte offentlig konst i Uppsala samt Kvarnbergs fajansfabrik i Fiby
Kulturnatten 8 september 2018

Vi återvände till ett nyrestaurerat Café Alma.

Keramikutställning  “Upsala-Ekebykeramik brunbränt” samt

em miniutställning med Taisto Kaasinen som fyller 100 år i år.

Christian Berne visade föremål ur 1918 års priskurant till

100-års minne av Ingmar Bergman.

KULTURNÄTTER Bilder Bilder Bilder
Bilder

BILDER FRÅN TIDIGARE STUDIERESOR

ADRESS TILL MÖTESLOKALEN: Salagatan 16 A i f d Nymans verkstäder där Uppsala Industriminnesförening håller till  (korsningen Salagatan - S:t Olofsgatan, med ingång från S:t Olofsgatan)
Bilder Bilder TITTA IN I VÅRT ARKIVTIDIGARE AKTIVITETER
25-års jubileum
Bilder Bilder
Högtidligt firande av föreningens 25-åriga tillvaro.
UE-bladet kan köpas av icke medlemmar under flik “torget”
Studieresan 27 maj 2018 Vi besökte Ulf Johanssons Ekebysamling i Linköping
Bilder Bilder
Kulturnatten 8 september 2018

Vi återvände till ett nyrestaurerat Café Alma.

Keramikutställning  “Upsala-Ekebykeramik brunbränt” samt

em miniutställning med Taisto Kaasinen som fyller 100 år i år.

Christian Berne visade föremål ur 1918 års priskurant till

100-års minne av Ingmar Bergman.

KULTURNÄTTER Föreningsmöte   28 augusti 2019 Sommarens fynd-  Kaffestund-  UE-quiz   I utställningsskåpen placerar vi föremål med blommor på
FÖRENINGSMÖTET den 25 april 2019
”Min uppväxt i Ekeby”, Lars-Inge Larsson berättade om sin uppväxttid i brukets närhet och sitt arbete på fabriken
Bilder
Studieresan 4 maj 2019 Vi besökte offentlig konst i Uppsala samt Kvarnbergs fajansfabrik i Fiby
Bilder Bilder