BILDER FRÅN TIDIGARE

STUDIERESOR

ADRESS TILL MÖTESLOKALEN: Salagatan 16 A i f d Nymans verkstäder där Uppsala Industriminnesförening håller till (korsningen Salagatan - S:t Olofsgatan, med ingång från S:t Olofsgatan)
Bilder Bilder Nästa föreningsmöte -  Nästa föreningsmöte blir förhoppningsfullt hos Industriminnesföreningen igen-  i slutet på augusti-  Program enligt senare besked- Monica Atterberg-Göranssons föredrag på konstmuseet framflyttat
FÖRENINGSMÖTET den 28 april 2021
Vi använde även denna gång en digital mötesform. Vår medlem Benny Movarp berättade och visade sina samlarföremål under rubriken “samlare berättar”.
TITTA IN I VÅRT ARKIV TIDIGARE AKTIVITETER
25-års jubileum
Bilder
Bilder
Högtidligt firande av föreningens 25-åriga tillvaro.
UE-bladet kan köpas av icke medlemmar under flik “torget”
Studieresan 4 maj 2019 Vi besökte offentlig konst i Uppsala samt Kvarnbergs fajansfabrik i Fiby
Bilder inom kort Bilder Bilder
Bilder
Kulturnatten 14 september 2019

Keramikutställning “Upsala-Ekebykeramik i gula glasyrer”.

Utställningsdesigner var även detta år Barbro Råsbrant som återigen exponerade

UE-keramiken på ett tilltalande sätt. Detta tack vare medlemmarnas generösa

utlåning av föremål. Drygt 700 personer letade sig ner till Café Alma.

Bilder Utställningsbilder Bilder Försäljningbord
K
Kalender 2021 med Oldfors-keramik
Köp vår praktiska tyg kasse

BILDER FRÅN TIDIGARE STUDIERESOR

ADRESS TILL MÖTESLOKALEN: Salagatan 16 A i f d Nymans verkstäder där Uppsala Industriminnesförening håller till (korsningen Salagatan - S:t Olofsgatan, med ingång från S:t Olofsgatan)
Bilder Bilder TITTA IN I VÅRT ARKIVTIDIGARE AKTIVITETER
25-års jubileum
Bilder Bilder
Högtidligt firande av föreningens 25-åriga tillvaro.
UE-bladet kan köpas av icke medlemmar under flik “torget”
Studieresan 27 maj 2018 Vi besökte Ulf Johanssons Ekebysamling i Linköping
Bilder Bilder
Studieresan 4 maj 2019 Vi besökte offentlig konst i Uppsala samt Kvarnbergs fajansfabrik i Fiby
Bilder Bilder
Kulturnatten 14 september 2019

Keramikutställning “Upsala-Ekebykeramik i gula glasyrer”.

Utställningsdesigner var även detta år Barbro Råsbrant som återigen exponerade

UE-keramiken på ett tilltalande sätt. Detta tack vare medlemmarnas generösa

utlåning av föremål. Drygt 700 personer letade sig ner till Café Alma.

Bilder Utställningsbilder Bilder Försäljningbord
K
Kalender 2021 med Oldfors-keramik
Nästa föreningsmöte -  Nästa föreningsmöte blir förhoppningsfullt hos Industriminnesföreningen   igen i slutet på augusti.-  Program enligt senare besked- Monica Atterberg-Göranssons föredrag på konstmuseet framflyttat
FÖRENINGSMÖTET den 28 april 2021
Vi använde även denna gång en digital mötesform. Vår medlem Benny Movarp berättade och visade sina samlarföremål under rubriken “samlare berättar”.
Bilder inom kort