BILDER FRÅN TIDIGARE

STUDIERESOR

ADRESS TILL MÖTESLOKALEN: Salagatan 16 A i f d Nymans verkstäder där Uppsala Industriminnesförening håller till  (korsningen Salagatan - S:t Olofsgatan, med ingång från S:t Olofsgatan)
Bilder Bilder Höstens möten är tyvärr inställda tillsvidare p.g.a. Coronavirus -    Årsmötesförhandlingar äger rum digitalt den 20-08-31 kl 19.00-   Anmälan som vanligt till Ann-Kristin som skickar länk till Zoom-möte -   Studieresan till Nittsjö och Sundborn skjuts upp till 2021
FÖRENINGSMÖTET den 23 januari 2020
Vår medlem Inger Sjöberg berättade om sin faster Anna-Lisa Thomson
TITTA IN I VÅRT  ARKIV TIDIGARE AKTIVITETER
25-års jubileum
Bilder
Bilder
Högtidligt firande av föreningens 25-åriga tillvaro.
UE-bladet kan köpas av icke medlemmar under flik “torget”
Studieresan 4 maj 2019 Vi besökte offentlig konst i Uppsala samt Kvarnbergs fajansfabrik i Fiby
Bilder Bilder Bilder
Bilder
Kulturnatten 14 september 2019

Keramikutställning  “Upsala-Ekebykeramik i gula glasyrer”. 

Utställningsdesigner var även detta år Barbro Råsbrant som återigen exponerade

UE-keramiken på ett tilltalande sätt. Detta tack vare medlemmarnas generösa

utlåning av föremål. Drygt 700 personer letade sig ner till Café Alma.

Bilder Utställningsbilder Bilder Försäljningbord
Kallelse

BILDER FRÅN TIDIGARE STUDIERESOR

ADRESS TILL MÖTESLOKALEN: Salagatan 16 A i f d Nymans verkstäder där Uppsala Industriminnesförening håller till  (korsningen Salagatan - S:t Olofsgatan, med ingång från S:t Olofsgatan)
Bilder Bilder TITTA IN I VÅRT ARKIVTIDIGARE AKTIVITETER
25-års jubileum
Bilder Bilder
Högtidligt firande av föreningens 25-åriga tillvaro.
UE-bladet kan köpas av icke medlemmar under flik “torget”
Studieresan 27 maj 2018 Vi besökte Ulf Johanssons Ekebysamling i Linköping
Bilder Bilder
Studieresan 4 maj 2019 Vi besökte offentlig konst i Uppsala samt Kvarnbergs fajansfabrik i Fiby
Bilder Bilder
Kulturnatten 14 september 2019

Keramikutställning  “Upsala-Ekebykeramik i gula glasyrer”. 

Utställningsdesigner var även detta år Barbro Råsbrant som återigen exponerade

UE-keramiken på ett tilltalande sätt. Detta tack vare medlemmarnas generösa

utlåning av föremål. Drygt 700 personer letade sig ner till Café Alma.

Bilder Utställningsbilder Bilder Försäljningbord
FÖRENINGSMÖTET den 23 januari 2020
Vår medlem Inger Sjöberg berättade om sin faster Anna-Lisa Thomson
Bilder Höstens möten är tyvärr inställda tillsvidare p.g.a. Coronavirus -    Årsmötesförhandlingar äger rum digitalt den 20-08-31 kl 19.00-   Anmälan som vanligt till Ann-Kristin som skickar länk till Zoom-möte -   Studieresan till Nittsjö och Sundborn skjuts upp till 2021
Kallelse