Välkommen som medlem i föreningen Upsala-Ekebysällskapet. Föreningen har nu ca 180 medlemmar.
PRIS: 150 kr
Ordinarie medlem: 250 kr per år, Du får kallelse till alla våra träffar, våra protokoll och UE-Bladet 1 gång/år.
Ordinarie medlem till och med att man fyllt 25 år: 150 kr per år, Du får kallelse till alla våra träffar, våra protokoll och UE-Bladet 1 gång/år.
Familjemedlem: 125 kr per år Kan övriga familjen vara, det måste alltid finnas en ordinarie och familjemedlemmen måste bo på samma adress som den ordinarie.
Stödmedlem: 125 kr per år, Ingen kallelse utgår. Betyder att du får UE-bladet samt stöder föreningen ekonomiskt.
Ordinarie medlem
Betala avgiften på plusgirokonto 645 20 92-7. Glöm ej att uppge namn, postadress, telefonnummer och mailadress! Kontaktperson: Siv-Britt Ernbrandt telefon: 070-8563866 siv-britt@upsala-ekebysallskapet.se
Ungdoms medlem
Familje medlem
Stöd medlem
Dokument om vår hantering av personuppgifter GDPR
Välkommen som medlem i föreningen Upsala-Ekebysällskapet. Föreningen har nu ca 170 medlemmar.
Ordinarie medlem
Ungdoms medlem
Familje- medlem
Stöd- medlem
Ordinarie medlem: 250 kr per år, Du får kallelse till alla våra träffar, våra protokoll och UE-Bladet 1 gång/år.
Ordinarie medlem till och med att man fyllt 25 år: 150 kr per år, Du får kallelse till alla våra träffar, våra protokoll och UE-Bladet 1 gång/år.
Familjemedlem: 125 kr per år, Kan övriga familjen vara, det måste alltid finnas en ordinarie och familjemedlemmen måste bo på samma adress som den ordinarie.
Stödmedlem: 125 kr per år, Ingen kallelse utgår. Betyder att du får UE- bladet samt stöder föreningen ekonomiskt.
Betala avgiften på plusgirokonto 645 20 92-7. Glöm ej att uppge namn, postadress, telefonnummer och mailadress! Kontaktperson: Siv-Britt Ernbrandt telefon: 070-8563866 siv-britt@upsala-ekebysallskapet.se
Dokument om vår hantering av personuppgifter GDPR