Föregående möte Till utställningsskåp
Museichef Daniel Werkmäster tackades av ordf Daniel Forsström
Konstmuseets chef Daniel Werkmäster redogjorde detaljerat för konstmuseets tillblivelse och hur det hamnade på nuvarande plats på Uppsala slott. Många artiklar och synpukter på museets placering har framställts under årens lopp. För närvarande finns en plan hur konstmuseet skall samverka med det nya historiska centrat i fd. Fredens hus på slottet. Det verkar dock som museet blir kvar på slottet inom överskådlig tid. Daniel Werkmäster gav oss visst hopp om att en mer permanent visning av den relativt omfattande Ekebysamlingen skall bli möjlig framöver. Sällskapet har initierat en namninsamling för ett mer omfattande och större UE-museum skall kunna öppnas i Uppsala. Se artkel i UNT.
Medlemmarnas bidrag till skåpen denna dag var med tema ”ingrid Atterberg och Viking Göransson”
FÖRENINGSMÖTE 4 oktober 2022 50 deltagare varav 6 stycken digitalt
Föregående möte Till utställningsskåp
Museichef Daniel Werkmäster tackades med blommor av ordf Daniel Forsström
Konstmuseets chef Daniel Werkmäster redogjorde detaljerat för konstmuseets tillblivelse och hur det hamnade på nuvarande plats på Uppsala slott. Många artiklar och synpukter på museets placering har framställts under årens lopp. För närvarande finns en plan hur konstmuseet skall samverka med det nya historiska centrat i fd. Fredens hus på slottet. Det verkar dock som museet blir kvar på slottet inom överskådlig tid. Daniel Werkmäster gav oss visst hopp om att en mer permanent visning av den relativt omfattande Ekebysamlingen skall bli möjlig framöver. Sällskapet har initierat en namninsamling för ett mer omfattande och större UE-museum skall kunna öppnas i Uppsala. Se artkel i UNT.
Medlemmarnas bidrag till skåpen denna dag var tema ”ingrid Atterberg och Viking Göransson”
FÖRENINGSMÖTE 4 oktober 2022 50 deltagare varav 6 stycken digitalt