Aktiviteter    
Bli medlem  
Bli medlem         Ordinarie medlem till och med att man fyllt 25 år: 150 kr per år,         Du får kallelse till alla våra träffar, våra protokoll och UE-Bladet 1 gång/år.           För medlemmar skall årsavgiften vara betald senast den sista mars.  
Ordinarie medlem: 250 kr per år, Du får kallelse till alla våra träffar, våra protokoll och UE-Bladet 1 gång/år. Familjemedlem: 125 kr per år. Kan övriga familjen vara. Det måste alltid finnas en ordinarie. Stödmedlem: 125 kr per år. Inga kallelser utgår. Betyder att du får UE-bladet samt att du stöder föreningen ekonomiskt.        
Välkommen som medlem i föreningen Upsala-Ekebysällskapet. Föreningen har nu ca 200 medlemmar.
Betala avgiften på postgirokonto 645 20 92-7. Glöm ej att uppge namn, postadress, telefonnummer och mailadress! Kontaktperson:  Per Hagman telefon: 018 - 24 01 14        per@upsala-ekebysallskapet.se