Aktuellt  
7 mars 2012
<
Årsmöte med filmvisning. Efter årsmötesförhandlingarna bjöds på jubileumstårta, en första påminnelse om att föreningen fyller 20 år.
Nyblivna hedersmedlemmar
Lars-Inge Larsson, Donald Söderlind, Märta Henningsson, Björn Henningsson             Sven Lindell, Mona Tancred-Palmqvist och Dag Palmqvist
Efter välförrättat värv som mötets ordförande, smakar Märta Henningsson på jubileumstårtan.
En snabb genomgång av diverse fynd och dagens skåpkeramik vidtogs och därefter visades filmen “Återbruk av gammalt bruk-Ekeby” Filmen producerades av TV Uppsala 1995.