Aktuellt  
<
24 april 2013
Föreningsmöte. 45 medlemmar passade på tillfället att få lyssna på Monica Atterberg-Göranssons informativa föredrag om Ingrid Atterberg och Viking Göransson.
Monica hade gjort en mycket intressant sammanställning av föräldrarnas verksamhet, före, under och efter tiden på Upsala-Ekeby.