Aktuellt  
Vi fick höra Theresa Weber-Qvarfort berätta om Uppsalas lertäkter och tegelbruk genom tiderna, med särskild tonvikt på Ekeby bruk och några andra kakelfabriker i Uppsala.  Föredraget blev mycket uppskattat.  
23 aug 2011
<
Theresa Weber-Qvarfort har på uppdrag av länsstyrelsen gjort en utredning om vad som deponerats i stadens lertäkter och i samband med detta undersökt tidigare icke kända fakta om lertäkternas utbredning.
Ordförande Christer Fredlund provar den nya tekniken att visa detaljer på skärmen via videokamera.
Per Hagman visar layouten på den nya hemsidan.